"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 4. konkurss

Konkura rezultāti

Laureāti

7. – 9. klašu grupā

1. vieta – Linda Dieriņa, Bebru pamatskola, 8. klase

2. vieta – Marta Suveizda, Ērgļu vidusskola, 7. klase

3. vieta – Zanda Mežale, Rekavas vidusskola, 9. klase

10. – 12. klašu grupā

1. vieta – Helmuts Caune, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, 12. klase

2. vieta – Vita Biltauere, Jēkabpils Valsts ģimnāzija, 12. klase

3. vieta – Laima Šeņavska, Jēkabpils Valsts ģimnāzija, 11. klase

3. vieta – Kristiāna Blūma, Gulbīša vidusskola, 10. klase

 

Atzinības

Monta Liepiņa, Bebru pamatskola, 9. kl. – par oriģinalitāti tēmas atklāsmē

Laura Sika, Madonas pilsētas 1. vidusskola, 9. kl. – par radošu izdomu

Alise Turka, G. Merķeļa Lēdurgas pamatskola, 7. kl. – par bagātu fantāziju

Aiga Vorobjova, Ērgļu vidusskola, 8. kl. – par spilgtu iztēli

Elizabete Kristīne Medne, Rīgas Centra humanitārā vidusskola, 7. klase – par pētniecisku ievirzi tēmas atklāsmē

Klinta Šmite, Bebru pamatskola, 9. kl. – par izteiksmīgu valodu

Diāna Orlovska, Kārsavas vidusskola, 9. kl. – par veiksmīgu tēmas sasaisti ar mūsdienām

Santa Murāne, Praulienas pamatskola, 9. kl. – par Blaumaņa ietekmes novērtējumu

Dace Marķitāne, E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, 9. kl. – par savas personības pilnveidošanas atklāsmi

Samanta Saulīte, G. Merķeļa Lēdurgas pamatskola, 7. kl. – par Blaumaņa ietekmes novērtējumu

Santa Avotiņa, Balvu Amatniecības vidusskola, 9. kl. – par oriģinalitāti tēmas atklāsmē

Valērija Čerņauska, Glūdas pamatskola, 9. kl. – par emocionalitāti tēmas atklāsmē

Agnese Krūmiņa, Kaibalas pamatskola, 9. kl. – par asprātīgu tēmas atklāsmi

Paula Popmane, G. Merķeļa Lēdurgas pamatskola, 8. kl. – par oriģinalitāti tēmas atklāsmē

 Ieva Ruduka, Cesvaines vidusskola, 12. kl. – par poētisku tēmas izklāstu

Ginta Janoviča, Gulbenes 2. vidusskola, 11. kl. – par padziļinātu tēmas analīzi

Ieva Strode, Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikums, 3. kurss – par sirsnīgumu tēmas atklāsmē

Līva Krūmiņa, Kalnciema vidusskola, 11. kl. – par vispusīgu tēmas atklāsmi

Dārta Dzenīte, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija – par oriģinalitāti tēmas izklāstā

Līga Rūtiņa, Ogres ģimnāzija, 12. kl. – par dziļu tēmas izpratni

Kristīne Zalonska – Grobiņas ģimnāzija, 11. kl. – par prasmi pamatot savu viedokli

Signe Krūzkopa, Smiltenes Centra vidusskola, 10. kl. – par Braku cildinājumu

Ginta Ozola, Ērgļu vidusskola, 10. kl. – par savdabīgu tēmas interpretāciju

Ieva Mekša, Jēkabpils 3. vidusskola, 11. kl. – par bagātu iztēli

Ansis Drubiņš, Rīgas Kultūru vidusskola, 11. klase – par filozofiskumu tēmas atklāsmē

Šarlote Jokste, Rīgas Franču licejs, 12. kl. – par emocionālu tēmas izklāstu

Austra Breikša, Jēkabpils 3. vidusskola, 10. kl. – par filozofisku tēmas atklāsmi

Matīss Veigurs, Jēkabpils Valsts ģimnāzija, 12. kl. – par filozofisku tēmas interpretāciju

Signe Liepiņa, Aizkraukles novada ģimnāzija, 11. kl. – par oriģināliem formas meklējumiem

Elīna Taškāne, Ērgļu vidusskola, 10. kl. – par sirsnīgumu tēmas atklāsmē

Arita Šreibere, Ērgļu vidusskola, 10. kl. – par tēlainību tēmas atklāsmē

Maija Sila, Varakļānu vidusskola, 12. kl. – par bagātu iztēli

Inga Priede, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, 12. kl. – par prasmi pamatot savu viedokli

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite