"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

Konkursi 10. konkurss

R. Blaumaņa literārās prēmijas 10. konkursa rezultāti

Konkursā piedalījās 281 skolēns

Aknīstes vsk.(3), Alūksnes Valsts ģimn.(1), Augstkalnes vsk.(2), Balvu Valsts ģimn.(10), Bauskas Valsts ģimn.(1), Berģu Mūzikas un mākslas psk.(5), Bērzgala psk.(1), Codes psk.(1), Cēsu Valsts ģimn.(3), DA Cēsu Valsts ģimn.(5), Cēsu 1.psk.(7), Daugavpils Valsts ģimn.(3), Daugavpils 11.psk.(2), Daugavpils 13.vsk.(4), Daugavpils 16.vsk.(1), Daugavpils Centra vsk.(1), Daugavpils krievu vsk.-licejs(2), Degumnieku psk.(3), Drabešu internātpsk.(1), Druvas vsk.(3), Dundagas vsk.(1), Ērgļu vsk.(17), Gaigalavas psk.(5), O.Vācieša Gaujienas vsk.(1), Gulbenes novada ģimn.(3), Ilūkstes 1.vsk.(2), Iļģuciema vsk.(1), Izvaltas psk.(1), Jaunogres vsk.(4), Jaunsaules psk.(1), Jelgavas Spīdolas ģimn.(1), Jelgavas Valsts ģimn.(5), Jelgavas 6.vsk.(1), Jēkabpils Valsts ģimn.(1), Jēkabpils Agrobiznesa koledža(1), Jersikas psk.(2), Kalnu vsk.(1), Kalsnavas psk.(1), Kaunatas vsk.(1), Kokneses internātpsk.(1), I.Gaiša Kokneses vsk.(3), Krāslavas psk.(2), Kuldīgas Centra vsk.(1), Kusas psk.(1), Ķeipenes psk.(3), Ķekavas vsk.(4), Lazdonas psk.(1), Liepājas Valsts ģimn.(2), Liepājas Raiņa 6.vsk.(1), Liezēres psk.(3), Limbažu nov. ģimn.(2), Limbažu 3.vsk.(8), Madlienas vsk.(3), Madonas Valsts ģimn.(5), Madonas pilsētas 1.vsk.(1), Madonas pilsētas 2.vsk.(2), Maltas vsk.(1), Mārupes psk.(1), Mežāres psk.(1), Mineapoles un Sv.Paulas latviešu skola(6), Misas psk.(1), Ņujorkas latviešu ev.lut. draudzes Ņūdžersijas psk.(3), Ogres Valsts ģimn.(1), Ogres tehnikums(3), Ogresgala psk.(6), Olaines 2.vsk.(1), Pāles psk.(3), Pļaviņu nov. ģimn.(1), Praulienas psk.(3), Privātā psk. „Gaismas tilts 97”(2), Privātā vsk. „Patnis”(2), Privātā vsk. „Klasika”(4), Privātskola „Maxvil”(1), Rēzeknes Valsts ģimn.(1), Rēzeknes 5.vsk.(5), Rēzeknes tehnikums(2), Riebiņu vsk.(1), Rīgas Valsts 2.ģimn.(25), Rīgas 6.vsk.(1), Rīgas 10.vsk.(1), Rīgas 33.vsk.(1), Rīgas 34.vsk(1), Rīgas 40.vsk.(1), Rīgas 60.vsk.(16), Rīgas 72.vsk.(1), Rīgas vakara ģimn.(3),Rudzātu vsk.(1), Rugāju nov. vsk.(2), J.Zālīša Sausnējas psk.(1), A.Upīša Skrīveru vsk.(2), Skujenes psk.(3), Suntažu vsk.(1), Taurupes psk.(2), Trikātas psk.(1), Valmieras 5.vsk.(1), Valmieras Pārgaujas ģimn.(5), Varakļānu vsk.(2), Vecpiebalgas vsk.(2), Ventspils 1.ģimn.(1), Viļānu vsk.(2), Zasas vsk.(1), Zemgales vsk.(1), Zirņu psk.(1).

Laureāti

7.–9. klašu grupā

1.vieta – Sendija Ieva Kurzemniece, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, 8. kl.

2.vieta – Monta Konopacka, Liezēres pamatskola, 8. kl.

3.vieta – Vadims Makarenko, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, 9. kl.

 

10.–12. klašu grupā

1.vieta – Melisa Kaškura, Cēsu Valsts ģimnāzija, 10. kl.

2.vieta – Arta Alksnīte, DA Cēsu Valsts ģimnāzija, 11. kl.

3.vieta – Lauma Ance Umule, Limbažu novada ģimnāzija, 11. kl.

 

Veicināšanas balvas

Ieva Bērziņa, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, 9. kl.

Una Zvirbule, Iļģuciema vidusskola, 9. kl.

Marija Dudareva, Rēzeknes 5. vidusskola, 12. kl.

Marta Vaska, Ērgļu vidusskola, 11. kl.

Atzinības

 

Dacei Kārkliņai, Ērgļu vsk., 8. kl. – par izjustu „Braku” redzējumu

Mikam Jānim Oltem, Skujenes psk., 9. kl. – par iedvesmas meklējumiem un atradumiem

Lilitai Saulītei, Ērgļu vsk., 8. kl. – par daudzveidību „Braku” redzējumā

Vendijai Strodei, Degumnieku psk., 8. kl. – par liriskumu

Lāsmai Berkulei, Alūksnes Valsts ģimn., 8. kl. – par māksliniecisku dzīves redzējumu

Edgaram Jonaitim, Cēsu 1. psk., 8. kl. – par domas filozofisku atklāsmi

Līgai Pentjušai, Rēzeknes 5. vsk., 8. kl. – par bagātu un neparastu iztēli

Egijai Smeilei, privātā psk. „Gaismas tilts 97”, 7. kl. – par prasmi secināt

Aļonai Aleksejevai, Mežāres psk., 9. kl. – par tēmas emocionālu atklāsmi

Sintijai Augustovai, Rēzeknes 5. vsk., 9. kl. – par bagātu iztēli

Keitijai Bārbalei, Pāles psk., 7. kl. – par oriģinalitāti

Līvai Beķerei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 9. kl. – par iejūtīgumu

Samantai Bergai, Valmieras Pārgaujas ģimn., 8.kl. – par oriģinālu izdomu

Elīnai Bērziņai, Aknīstes vsk., 7. kl. – par savdabīgu tēmas risinājumu

Džūlijai Bondarei, Rīgas Valsts 2. ģimn., 7. kl. – par postmodernisma ievirzēm

Elzai Cirvelei, privātā psk. „Patnis”, 7. kl. – par spēju izprast līdzcilvēkus

Melisai Grišānei, Ogresgala psk., 8. kl. – par literāro jaunradi

Ievai Isodai, Ilūkstes 1. vsk., 8. kl. – par patriotisma motīviem tēmas atklāsmē

Lienei Levenšteinei, Ķekavas vsk., 9. kl. – par iejūtīgumu un emocionalitāti

Janīnai Pauniņai, Praulienas psk., 7. kl. – par filozofiskām pārdomām

Edijam Putniņam, J. Zālīša Sausnējas psk., 9. kl. – par veiksmīgu personiskās pieredzes atklāsmi

Kristīnei Rallei, Dundagas vsk., 9. kl. – par metaforisku valodu

Dāvidam Rubenam, Rudzātu vsk., 7. kl. – par oriģinālu formas izvēli

Madarai Salnītei, Ērgļu vsk., 8. kl. – par radošumu

Rūtai Trušinskai, Rīgas Valsts 2. ģimn., 9. kl. – par netradicionālu redzējumu

Alisei Vijumai, Rīgas Valsts 2. ģimn., 9. kl. – par bagātu fantāziju

Annijai Aleksandrai Vītolai, privātā psk. „Gaismas tilts 97”, 7. kl. – par īpatnēju tēmas interpretāciju

Everitai Vītolai, Madonas pilsētas 1. vsk., 7. kl. – par radošiem skatapunkta meklējumiem

Leontīnai Zablinskai, Kokneses internātpsk., 7. kl. – par sirsnīgumu

Patrīcijai Zālītei, A. Upīša Skrīveru vsk., 7. kl. – par psiholoģiski niansētu tēmas atklāsmi

Viktorijai Minajevai, Pļaviņu novada ģimn., 12. kl. – par kultūrvēsturisku ievirzi

Vivitai Ošiņai, Gulbenes novada valsts ģimn., 12. kl. – par novada kultūrvēsturisku atklāsmi

Karīnai Silauniecei, Gulbenes novada valsts ģimn., 12. kl. – par prasmi sasaistīt R. Blaumani ar savu novadu

Jūlianam Trofimovam, Rīgas 60. vsk., 10. kl. – par veiksmīgu R. Blaumaņa Rīgas gaitu izzināšanu

Lienei Ģērmanei, Ogres Valsts ģimn., 12. kl. – par atziņu sintēzi un analīzi

Diānai Kurlovičai, Jēkabpils Agrobiznesa koledža, 2. kurss – par sirsnīgumu un patiesumu

Uļjanai Macko, Rīgas vakara ģimn., 11. kl. – par veiksmīgu divu kultūru sasaisti

Alisei Birkenfeldei, Madlienas vsk., 12. kl. – par atziņu bagātību

Lienei Bokmanei, Bauskas Valsts ģimn., 12. kl. – par veiksmīgu ideāla meklējumu

Evijai Dāvei, DA Cēsu Valsts ģimn., 11. kl. – par pārdomu un atziņu bagātību

Adelei Gruntei, DA Cēsu Valsts ģimn., 12. kl. – par vispusīgu tēmas interpretāciju

Elīnai Jaunzemei, Liepājas Valsts ģimn., 10. kl. – par nopietnu pieeju tēmas atklāsmē

Andai Jēgerei, Limbažu novada ģimn., 12. kl. – par būtiskā redzējumu R. Blaumaņa darbos

Marikai Krauzei, Druvas vsk., 12. kl. – par interesantu kompozīciju

Amaldai Margitai Kručenai, Rēzeknes tehn., 2. kurss – par emocionalitāti un patiesumu

Dairai Ločmelei, Rēzeknes Valsts ģimn., 11. kl. – par saturīgi ietilpīgu darbu

Laurai Malinovskai, Viļānu vsk., 12. kl. – par postmodernisma ievirzi

Elizabetei Miltiņai, Rīgas Valsts 2. ģimn. – par daudzpusīgu tēmas atklāsmi

Elgaram Murānam, Aknīstes vsk., 10. kl. – par mērķtiecīgumu

Elvai Porietei, Jēkabpils Valsts ģimn., 12. kl. – par sava ideāla formulējumu

Jutai Pulijanai, Daugavpils Krievu vsk.-licejs, 11. kl. – par savdabīgu tēmas izklāstu

Renāram Ronim, Liepājas Valsts ģimn., 12. kl. – par filozofisku ievirzi

Valērijai Sadovinai, Misas vsk., 12. kl. – par savdabīgu stilu

Esmeraldai Soboļevai, Rīgas Valsts 2. ģimn., 11. kl. – par radošu R. Blaumaņa laika notikumu sasaisti ar mūsdienām

Dagnijai Sondorei, Rēzeknes tehn., 3. kurss – par savas un R. Blaumaņa jaunrades sasaisti

Ilmāram Suveizdam, Ērgļu vsk., 12. kl. – par netradicionālu pieeju ideāla meklējumos

Signei Viškai, Varakļānu vsk., 11. kl. – par jaunradi

 

DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite