"Te ir varen jauki, un te es arī vislabāk varu rakstīt..." R. Blaumanis

R. Blaumaņa literārās prēmijas 19. konkursa noslēgums un rezultāti

02.12.23.

         2.decembrī Ērgļos notika R. Blaumaņa literārās prēmijas 19. konkursa apbalvošanas pasākums, kuru vadīja Dailes teātra aktieris Gundars Silakaktiņš. Sākumā izskanēja mīļi un sirsnīgi pateicības vārdi skolotājām, tad cildinājām 25 atzinību ieguvējus pamatskolu grupā un 31 atzinības ieguvēju vidusskolu grupā. Veicināšanas balvas saņēma Estere Elīza Laicāne no Rīgas Valsts 2.ģimn., 9.kl., Juris Mikovičs no Liezēres psk. 9.kl., Līga Uzuliņa no Ogresgala psk., 7.kl., Dārta Alksnīte no J. Mediņa Rīgas Mūzikas vsk., 3. kurss, Nikola Červinska no Rēzeknes Valsts 1.ģimn., 11.kl., Patrīcija Červinska no Ogres 1.vsk., 12.kl. un Līva Kalpiša no Rīgas Valsts 2.ģimn., 11.kl. Laureātu godā – pamatskolu grupā 1. vieta Loretai Lazdiņai no Jēkabpils 3.vsk., 9.kl., 2. vieta Hugo Mežiņam no Rīgas Valsts 2.ģimn., 8.kl., 3. vieta Annai Grīnbergai no Rīgas Valsts vācu ģimn., 9.kl. Vidusskolu grupā 1. vieta Alīnai Mušai no Ērgļu vsk., 11.kl., 2. vieta Lizetei Rudzītei no Valmieras Viestura vsk., 10.kl., 3. vieta Marikai Vanesai Karasai no Ogres tehn., 3. kurss.

        Pasākuma dienā bija iespēja ciemoties ziemīgajos un baltajos “Brakos”. Ērgļu saieta namā varēja piedalīties radošajās darbnīcās, kuras vadīja Rita Dudko, Vizma Veipa un TLM studijas “Ērgļi” audējas. Noslēguma pasākumā skolēnus sveica goda viesi – Ērgļu apvienības pārvaldes vadītāja Elita Ūdre, “Braku” muzeja vadītāja Zinta Saulīte, Ērgļu TIC konsultante Ilze Feldberga, veselības uzņēmuma grupas “Repharm” komunikācijas direktore Līga Ribkinska, LNB projekta “Kultūras kanons” koordinatore Anita Smeltere, Madonas novada TIC konsultante Ilze Stūre, Madonas muzeja speciāliste Zane Grīnvalde, UNESCO LNK sektora vadītāja Inga Surgunte. Par muzikālajiem priekšnesumiem paldies Ievai Vilnītei un māsām Kristenai un Megijai Pickām. Paldies žūrijai – Zintai Saulītei, Mārītei Breikšai, Indrai Ronei, Sanitai Dāboliņai un Sandai Ekertei. Pasākumā par prezentācijas slaidiem parūpējās apvienība “Mana Filmu Studija”. Paldies saieta nama kolektīvam par sirsnību un atbalstu.

         Lielais paldies finansiālajiem atbalstītājiem – Madonas novada pašvaldībai, Ērgļu apvienības pārvaldei, SIA „Apgāds Zvaigzne ABC”, A/S „Latvijas Mediji”, Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, UNESCO, A/S „Repharm”, Dacei Blaumanei un Jānim Grāmatiņam, Gintam Krastiņam.

         Kopā sanāca skaisti svētki – blaumaniski gaiši, apvīti ar humoru un dāsnumu.

Zinta Saulīte

 

Konkursa rezultāti
Laureāti

7.–9. klašu grupā

  1. vieta – Loreta Lazdiņa, Jēkabpils 3. vsk., 9.kl.
  2. vieta – Hugo Mežiņš, Rīgas Valsts 2. ģimn., 8.kl.
  3. vieta – Anna Grīnberga, Rīgas Valsts vācu ģimn., 9.kl.

10.–12. klašu grupā

  1. vieta – Alīna Muša, Ērgļu vsk., 11.kl.
  2. vieta – Lizete Rudzīte, Valmieras Viestura vsk., 10.kl.
  3. vieta – Marika Vanesa Karasa, Ogres tehn., 3. kurss

Veicināšanas balvas

Estere Elīza Laicāne, Rīgas Valsts 2.ģimn., 9.kl.

Juris Mikovičs, Liezēres psk., 9.kl.

Līga Uzuliņa, Ogresgala psk., 7.kl.

Dārta Alksnīte, J. Mediņa Rīgas Mūzikas vsk., 3. kurss

Nikola Červinska, Rēzeknes Valsts 1.ģimn., 11.kl.

Patrīcija Červinska, Ogres 1.vsk., 12.kl.

Līva Kalpiša, Rīgas Valsts 2.ģimn., 11.kl.

Atzinības pamatskolu grupā

“Braku” takas staigājot

Emīlijai Dinstmanei, Mālpils vsk., 8.kl. – par veiksmīgu  R. Blaumaņa literāro tēlu iesaisti tēmas atklāsmē.

Paulai Konovalovai, Ērgļu vsk., 9.kl. – par sirsnīgumu un patiesumu.

Litai Kovisarei, privātā psk. “Gaismas tilts 97”, 9.kl. – par oriģinalitāti.

Dāvidam Paeglim, Liezēres psk., 7.kl. – par interesantu sarunu ar R. Blaumani.

Jēkabam Stepiņam, Liezēres psk., 7.kl. – par pārdomātu reālistisku tēlojumu.

Jānim Vanagam, privātā psk. “Gaismas tilts 97”, 9.kl. – par veiksmīgu R. Blaumaņa literāro tēlu iesaisti tēmas atklāsmē.

Ja es dzīvotu R. Blaumaņa laikā

Ievai Ēķei, Ogresgala psk., 8.kl. – par spilgtu iztēli.

Evelīnai Grīnvaldei, Ventspils 1.psk., 9.kl. – par iedziļināšanos tēmas atklāsmē.

Norai Keserovskai, Ogres Centra psk., 8.kl. – par R. Blaumaņa literāro darbu sasaisti ar mūsdienām.

Alessandro Lorio, Rīgas Komercskola, 8.kl. – par veiksmīgu laikmeta atklāsmi.

Sebastianam Saprikinam, Rīgas 34.vsk., 8.kl. – par pārdomātu vēstures faktu iesaisti tēmas atklāsmē.

Jetei Vegerei, Rīgas Valsts 2.ģimn., 9.kl. – par ieinteresētību izzināt R. Blaumaņa literāros darbus.

Paulai Vlasovai, Druvas vsk., 9.kl. – par fantāzijas iesaisti tēmas atklāsmē.

„Par velti nekas netop dots un darīts.” (R. Blaumanis)

Alisonei Maei Brīniņai, Rīgas Valsts 2.ģimn., 9.kl. – par radošiem meklējumiem.

Katrīnai Ezergailei, Cēsu 1.psk., 8.kl. – par vērtīgām atziņām.

Mārai Janovai, Rīgas Valsts 2.ģimn., 9.kl. – par oriģinalitāti.

Ričardam Jansonam, Rīgas Valsts 3.ģimn., 7.kl.  – par pārdomātu tēmas atklāsmi.

Sigijai Kalniņai, Ogresgala psk., 7.kl. – par pašanalīzi R. Blaumaņa literāro darbu ietekmē.

Ievai Kernai, Ogresgala psk., 8.kl. – par veiksmīgu kompozīciju.

Aleksandrai Kirilovai, Rīgas Zolitūdes ģimn., 9.kl. – par pamatīgumu tēmas atklāsmē.

Elenai Mikovičai, Liezēres psk., 9.kl. – par tēlainību.

Terēzai Elzai Ronei, Madlienas vsk., 9.kl. – par pašanalīzi R. Blaumaņa literāro darbu ietekmē.

Dāvidam Šaršūnam, Ogresgala psk., 7.kl. – par radošumu.

Urzulai Tukai, Druvas vsk., 9.kl. – par vērtīgām atziņām.

Alisei Vilcānei, Līvānu 1.vsk., 7.kl. – par jaunradi.

Atzinības vidusskolu grupā
Blaumaņa jā un nē

Elzai Bleidelei, Cēsu Valsts ģimn., 12.kl. – par pamatīgumu R. Blaumaņa literāro darbu analīzē.

Veronikai Bolozanai, Ogres Valsts ģimn., 11.kl. – par pašanalīzi R. Blaumaņa literāro darbu ietekmē.

Agatei Cipulei, Rīgas Valsts 2.ģimn., 11.kl. – par dzīves pamatvērtību atklāsmi.

Danielam Gucanam, Rīgas Valsts 2.ģimn., 11.kl.  – par vispusīgu tēlu analīzi.

Austrai Jakovelai, Rēzeknes Valsts 1.ģimn., 11.kl. – par izteiksmes savdabību.

Santai Kalniņai, Ērgļu vsk., 12.kl. – par analītiskumu tēmas atklāsmē.

Esterei Volfai, Cēsu Valsts ģimn., 12.kl. – par pētnieciskām prasmēm tēmas atklāsmē.

Mātes un meitas R. Blaumaņa dramaturģijā

Madarai Lienei Gailei, Jelgavas Valsts ģimn., 12.kl. – par daudzpusīgu mātes tēla atklāsmi.

Annemarijai Oļševskai, Rēzeknes Valsts 1.ģimn., 12.kl. – par oriģinalitāti.

Rūtai Ruzaiķei, Ķekavas vsk., 10.kl. – par analītiskumu tēmas atklāsmē.

“Kādēļ ar neizdevušos dzīvi nevar darīt tāpat kā ar neizdevušos cimdu: izārdīt un adīt no jauna”

(R. Blaumanis)

Rēzijai Ābeļkalnei, Rīgas Valsts 2.ģimn., 12.kl. – par iedziļināšanos R. Blaumaņa literāro tēlu iekšējā pasaulē.

Martai Barlo, Ogres Valsts ģimn., 10.kl. – par atziņu bagātību.

Ancei Bērziņai, Rēzeknes Valsts 1.ģimn., 10.kl. – par veiksmīgu pašanalīzi Krustiņa tēla ietekmē.

Viktorijai Dimzai, Ogres Valsts ģimn., 11.kl. – par veiksmīgu tēmas māksliniecisko interpretāciju.

Elīzai Evelīnai Fišerei, Madlienas vsk., 12.kl. – par vispusīgu R. Blaumaņa personības atklāsmi.

Frederikai Annai Grendei, Rīgas Valsts 2.ģimn., 12.kl. – par filozofiskumu tēmas atklāsmē.

Gabrielai Gulbei, Cēsu Valsts ģimn., 11.kl. – par atziņu bagātību.

Katei Iesalniecei, Madonas Valsts ģimn., 11.kl. – par vērtīgām atziņām.

Loretai Kirilovai, Cēsu Valsts ģimn., 12.kl. – par ģimenisko vērtību saskatīšanu.

Amandai Kuzminai, Ogres tehn., 3. kurss – par pašanalīzi R. Blaumaņa literāro darbu ietekmē.

Emīlam Lācim, Rīgas Valsts 2.ģimn., 10.kl. – par mūsdienīgu skatījumu tēmas atklāsmē.

Ievai Miezerei, Ogres Valsts ģimn., 12.kl. – par mākslinieciskumu tēmas atklāsmē.

Olgai Murašovai un Viktorijai Reinicānei, Rīgas 96.vsk., 12.kl. – par vērtīgām pārdomām R. Blaumaņa literāro darbu ietekmē.

Justīnei Mūrniecei, Madlienas vsk., 11.kl. – par filozofiskumu un tēlainību.

Kristapam Mūrniekam, Ogres tehn., 3. kurss – par savas personības izaugsmes atklāsmi.

Dagnijai Novickai, Cēsu Valsts ģimn., 12.kl. – par vispusīgu analīzi.

Emīlijai Paliepai, Rīgas Valsts 2.ģimn., 11.kl. – par analītiskām prasmēm.

Marijai Skangalei, MIKC Latgales Mūzikas un mākslas vsk., 2. kurss – par prasmi uzdot būtiskus jautājumus.

Ksenijai Ščerbakovai, Juzefa Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimn., 10.kl. – par analītiskām prasmēm.

Madarai Vectīrelei, Edgara Kauliņa Lielvārdes vsk., 11.kl. – par sevis analīzi R. Blaumaņa literāro darbu ietekmē.

 
  Atgriezties Iesaki draugiem: 
DARBA LAIKS
No 10. maija līdz 1. novembrim
katru dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00, izņemot pirmdienas;
pārējā laikā ar iepriekšēju pieteikšanos.
KONTAKTI
Braki, Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV - 4840
GPS: Lat, lon: 56.900543, 25.695391
Tālrunis: +371 26388629
E-pasts: braki@madona.lv, braki.muzejs@inbox.lv

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte, tālr. +371 26388629
Krājuma glabātāja Sanda Ekerte, tālr.  +371 29114350

Facebook: saite