Blaumaņa darbi

Noveles
Raudupiete (1898)
Salna pavasarī (1898)
Purva bridējs (1898)
Andriksons (1898)
Laimes klēpī (1898)
Nāves ēnā (1899)

Dzeja
Ceļa malā (1900)
Tālavas taurētājs (1902)

Īsproza
Pie skala uguns (1893)
Nāves ēnā (1900)

Lugas
Trīnes grēki (1891)
Ļaunais gars (1891)
Pazudušais dēls (1893)
Potivara nams (1897)
No saldenās pudeles (1901)
Skroderdienas Silmačos (1902)
Indrāni (1904)
Ugunī (1905)
Sestdienas vakars (1908)
Zagļi (1908)